• Trần Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0934953747
  • Email:
   star.princess.205@gmail.com
 • Bùi Phát Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0984113544
  • Email:
   phattai9su@gmail.com
 • Lê Tùng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   0839984433
  • Email:
   phuongletung420@gmail.com
 • Nguyễn Tố Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0966179910
  • Email:
   toquyen1989@gmail.com
 • Huỳnh Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Điện thoại:
   0942383202
  • Email:
   huynhthanhhien1978@gmail.com
 • Ngô Văn Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 4
  • Điện thoại:
   0939447694
  • Email:
   nhutcandang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   0396563811
  • Email:
   ngthiphuong1970@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thanh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH công đoàn - Thư ký HĐSP
  • Điện thoại:
   0976951515
  • Email:
   huynhthihoang1234@gmail.com
 • Lê Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0355264005
  • Email:
   lethikimyen424@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi Bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949218775
  • Email:
   ntbgiang1977@gmail.com
 • Hà Hồ Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0966034143
  • Email:
   hahohai296@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 69